Anasayfa  
Anasayfa
   
  Atatürk Dosyalar Etkinlikler Planlar Oyunlar Dökümanlar Download ilkokuma
   
 
ilkokuma.com
ilkokuma
ilkokuma.com Anasayfa
ilkokuma.com
 
 
ilkokuma.com
ilkokuma
ilkokuma.com Okul Öncesi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Okuma Yazma
ilkokuma.com
ilkokuma.com 1. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 2. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 3. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 4. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com
ilkokuma.com


İlköğretim

ilkokuma.com
ilkokuma.com Planlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Yazılı Soruları
ilkokuma.com
ilkokuma.com Soru Bankası
ilkokuma.com
ilkokuma.com Deneme Sınavı
ilkokuma.com
ilkokuma.com Dökümanlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Zümre
ilkokuma.com
ilkokuma.com Etkinlikler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Sınıf Dosyaları
ilkokuma.com
ilkokuma.com Toplantı Tutanakları
ilkokuma.com
ilkokuma.com Şube Öğretmenler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Çizelgeler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Sunular
ilkokuma.com
ilkokuma.com Belirli Gun ve Haftalar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Rehberlik
ilkokuma.com
ilkokuma.com Sosyal Etkinlik
ilkokuma.com
ilkokuma.com Proje Ödevi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Performans Görevi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Mesleki Çalışmalar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Öğrenci Meclisi
ilkokuma.com
ilkokuma.com TKY
ilkokuma.com
ilkokuma.com ÖGYE
ilkokuma.com
ilkokuma.com İKS
ilkokuma.com

Bilgisayar
ilkokuma.com Okul Yönetimi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Müfredat
ilkokuma.com
ilkokuma.com Yönetmelikler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Müzikler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitsel Oyunlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Şiirler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Fıkralar
ilkokuma.com
ilkokuma.com İnteraktif Ders Materyalleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com Masallar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Clip Art
ilkokuma.com
ilkokuma.com Bilmeceler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Tekerleme
ilkokuma.com
ilkokuma.com Okul Gazesi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Kitap Özetleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com Güzel Sözler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Tiyatro Teksleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com Fatih Proje Dökümanları
ilkokuma.com
ilkokuma.com SBS
ilkokuma.com

Linkler
ilkokuma.com
ilkokuma.com MEB
ilkokuma.com
ilkokuma.com e-okul
ilkokuma.com
ilkokuma.com MEBBİS
ilkokuma.com
ilkokuma.com TEFBİS
ilkokuma.com
ilkokuma.com İlk Atama
ilkokuma.com
ilkokuma.com Yer Değiştirme
ilkokuma.com
ilkokuma.com Öğretmen Siteleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com TUBİTAK
ilkokuma.com
ilkokuma.com Memurlar.Net
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitim Sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitim İş
ilkokuma.com
ilkokuma.com Türk Eğitim Sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitim Bir sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com e-devlet
ilkokuma.com
ilkokuma.com
ilkokuma.com
LİNKLER
XPN 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ilkokuma.com

 


ilkokuma
ilkokuma
Sponsorlu Bağlantılar

 

 

 

 

 

MESLEKİ ÇALIŞMALAR (Seminer Çalışmaları)

 

2015 HAZİRAN MESLEKİ ÇALIŞMA KONULARI

Mesleki Çalışmalar 2014-2015 seminer konuları

BELİRLENEN SEMİNER KONULARI:
Seminer Çalışmaları 2015-2016


Derslerin Öğretiminde Materyal Hazırlama, Teknolojik Araçları Kullanm
a
Okul Aile Çevre İşbirliği Sunusu
Kurumlardaki Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Yükseltilmesi
Eğitime Erişim Ve Devamın Sağlanması
Öğretim Programlarının Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılabilecekler
Derslerin Müfredatının Ve Kitabın İşlenişi İle Ortak Konular
Seminer Çalışması Eğitimde Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı

Mesleki Çalışmaları Farklı Şehirde Yapacaklara Dilekçe Örneği
Seminer Çalışmasını Farklı Okulda Yapmak İsteyenler İçin Dilekçe 2015
Hızlı Okuma Teknikleri

Eğitimde İletişim
Eğitimde İletişim Slayt
Okul Ve Çevre Güvenliği
Öğrencilerin Okula Devam Oranlarının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Derslerde Uygulanan Farklı Yöntem Ve Teknikler
Etkinlik Süreçleri Ve Öğretim Tekniği
Eğitimde Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı Sunusu
Etkin Sınıf Yönetimi
Okula Erişim Ve Devam Oranlarının Değerlendirilmesi
okullarda devam takip ...
Ulusal Ve Uluslar Arası Projelere Katılımın Artırılması –proje Hazırl
Sınıf Yönetimi 2015 Semineri Sunus
Eğitimde İletişim Sınıf Yönetimi Öğretmen Veli Öğrenci İlişkileri


2014 seiner rapor
Dezavantajlı çocukların eğitim hakları ve alınması gereken önlemler
Ögretim programı ve kazanımları
ogretmen_ogrenci_iliskileri 2014
okul başarısının degerlendrlmesİ
okul ve çevre güvenliği
okul ve Çevre güvenlii ppt.sunu
sosyal kÜltÜrel sanatsal faaliyetlerin deĞerlendirilmesi
5.snf ders kitaplarnnn İcelenmesi
6.ve7.snf ders kitaplarnnn İcelenmesi
2014 haziran dÖnemi seminer Eğitim Ve Öğretimde Çevreselimkanlardan Yararlanma
ders ktaplar inceleme 2. SINIF
dezavantajli Çocuklarin etmhaklari
Eğitim ve Öğretimde çevre olanaklarının kullanıklması
ders kitaplarnnn İcelenmesi
EĞİTİM –ÖĞRETİMDE ÇEVRE OLANAKLARIN KULLANILMASI
gelenekselocukoyunlari-yarn
ilkretim kurumları haftalık ders çizelgesinin uygulanması
 ÖĞRETİM PROGRAMLAR VE KAZANIMLARI
seçmeliçderslerin uygulanması
seçmeli ders uygulamalar sunu
sunu ilkokullarda Haftalık Ders Programı Çizelgesinin Uygulanmas2014ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMENLİĞİ
3.SINIF DERS KİTAPLARINI İNCELEME RAPORU
akademik başarınını arttırılması
Çocukların Korunmasına Yönelik Türkiye'deki Gelişmeler
EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
Çevre olanaklarının kullanlması
Güncellenen Okul Öncesi Eğitim Proğramının İncelenmesi
HAYAT BİLGİSİ 1.SINIF1.SINIF DERS KİTAPLARI DEĞERLENDİRME
Hayat Bilgisi Değerlendirme
Matematik Değerlendirme
mesleki alma dezavantajlı çocuklar
okul öncesi eitiminyaygnlatrlmas
okul ve okul çevresi güvenliği
okul ve okul çevresi güvenlikzmler
proje hazrlama teknikleri
proje tabanl iogrenme seminer
öğretim programinin_incelenmesi_ve_ders kitaplarnnin icelenmesi
seminerraporu20132014
semner öretm prog incelemes
sos-bil-prog-inc
sosyal_kulturel_etkinlik
sosyal kltrel ve sanatsal etknlkler ndeerlendrlmes
Türkçe Değerlendirmem

1.sinifderskp.nceleeeme
2.donemsonuozetrapor
3.sinifserbestetknlkleraylikrapor
2013-2014 Seminer Çalışması
2013-20144.sinifiinylsonurehberlkraporu
2014hazirandnemisemineralmas
2014haziranseminerprogram
17013704_meslekialmaprogram
20132014etmretmyilideerlendrmes
 ailenin eğitim sürecine katılımı
değerler eğitmi ve okulda değerler etmnasiluygulanmali
Dezavantajlı Çocuklar
Dezavantajlı çocukların eğitim hakları ve alınması gereken önlemler
dezavantajl çocukların eğitimiveailelerleiletiimraporu
Eğitim ve Öğretimde çevre olanaklarının kullanık-lması
eğitim veretimde evremknlarnnkullanlmas
etkl sinif ynetm
haftalik ders zelgelernn uygulanmasi
lkretim okullar haftalkdersizelgesinindeerelendirilmesi
lokullarda haftalik ders zelgesnn uygulanmasi ve deerlendrlmes
MATEMATİK 1.SINIF
okul akademik baar deerlendirilmesi
okul akademk baarisini ndeerlendrlmes-konu
okul çevresi gvenliisemineralmas
okul ve okul çevrei sgvenl
sosyal,kültürel ve sanatsal faaliyetlerin değerlendirilmesi
program deerlendirme ve kita pinceleme
semel ders uygulamasi
seminer 1-ler
semineralmasg.sert-.kulak
seminer  imza çizelgesi
SENE SONU MESLEKİ ÇALIŞMA RAPORU
sooosyal ve kltrelsanatsa letknlklern deerlendrlmes
sosyal etkinlikplan
sosyal kltrel sanatsal faalyetlern deerlendrlmes
sosya lve kltrel sanatsal etknlklern deerlendrlmes
TÜRKÇE 1.SINIF
veli ziyere tlerive kazanmlar
yyenibsarilibiroku l

Mesleki Çalışmala

1-Hayat boyu öğrenme seminer sunusu
2-değerler eğitimi yıl sonu raporu
3-mesleki geliim faaliyelerini değerlendirme raporu
4-seminer raporu
5-sene sonu seminer dilekçe örneği birleştirilmiş sınıflar
7-aktif-okul-program i ilham modeli
8-çevre imkânları
9-değerler_egitimi
10-değerler eğitimi
11-değerler eğitimi
12- proje ve performansların hazırlanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
13-değişen okul rolleri sunu
14-okullar hayat olsun projesi
15-değişen okul rolleri
16-Değişen Okul Rolleri
17-e eğitim ve öğretimde çevre olanaklarının kullanılması
18-öğrenci proje ve performans görevlerinin hazırlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşılması
19-eğitim öğretimde çevre imkanlarının kullanılması
20-eğitim ve öğretimde çevresel imkanlardan yararlanma
21-okulların halka açılması sunusu
22-öğrenci proje ve performans görevlerinin hazırlanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerinin paylaşılması
23-Okulların Halka Açılması
24-özgün materyal geliştirme ve örnek uygulamalar
25-değişen okul rolleri
26-dezavantajlı çocuklar
27-okul rehberlik çalışmaları yıl sonu raporu
28-öğretmenlerin kendi branşlarına yönelik örnek materyal ve etkinlik
30-Sorun Çözme Yöntem ve Teknikler
31-eğitim öğretimde çevre imkanlarının kullanılması
32-hayat boyu öğrenme logo
33- hayat boyu öğrenmenin önemi
34- Lider Öğretmen Rolleri
35- mesleki gelişim eğitimi uzaktan eğitim değerlendirme raporu
36- motivasyon için neler yapılabilir
 

Temel Eğitim Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları 2012 Haziran

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce; 11-29 Haziran 2012 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmemelerine yönelik Temel Eğitim Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları ile ilgili dökümanlar

2011-2012 MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU
1-merkezi öğrenci olan bir sarsıntı yaratmak
2-Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelini İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama
3-ETKİLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ UYGULAMALARI -sunu
4-Öğretmen Yeterlikleri sunu
5-Yenilenen Eğitim-Öğretim -sunu
6-EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇEVRE İMKANLARININ KULLANILMASI- sunu
7-Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinin Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerinin Paylaşılması- sunu
8-etik

9-risk_altindaki_cocuklar
10-Egitimhane.Com_dezavantajli-ve-riskli-cocuklar
11-Egitimhane.Com_riskaltindakicocuklar
12-özel_egitime muhtac_cocuklarin_engel_ve_turlerinin_siniflandirilmasi
13-risk altindaki  cocuklar seminer

14-Değerler Eğitimi
15-İKS İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
16-Kişisel Ve Meslekî Değerler - Meslekî Gelişim
17-kişisel ve mesleki gelişim
18-ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
19-Öğretim Stratejisi
20-İKS' de Okul Düzeyindeki Raporların Analizleri ve Yorumlanması - - 20-12 Haziran Seminer Çalışması
21-Öğretim Materyalleri Ve Etkinlikleri Hazırlama


22- Mesleki Gelişim Eğitimi Uzaktan Eğitim Değerlendrime Raporu
23-MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM DEĞERLENDRİME RAPORU
24-ÖĞRENCİ PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİNDE İYİ ÖRNEKLERİN PAYLAŞILMASI
25-Serbest Etkinlik Saati Uygulamaları
26-İKS İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ROL VE SORUMLULUKLAR
27-Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinin Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
28-Çoklu zeka
29-ders etkinlikleri hazırlama sunu
30-ogretimtratejilerindeygulamarneklerielitirme sunusu
31-ÖĞRENCİ PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİNDE İYİ ÖRNEKLERİN PAYLAŞILMASI
32-Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinin Hazırlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Paylaşılması
33-beyin fırtınası sunu
34-Okulların Halka Açılması, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal Kültürel Etkinlikler, Uygulama Örneklerinin Paylaşılması
35-ders programları mevzuatında_uygulamalarındaki değişiklikler
36-Ders Etkinlikleri Hazırlama
37-Zorunlu eğitim sunu

-İKS' de Okul Düzeyindeki Raporların Analizleri ve Yorumlanması

bakanlık onayı
HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI
TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
1. GRUP.TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI
2. GRUP.TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI
3. GRUP.TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI

Okul Temelli Mesleki Gelişim

Aktif-Okul-Programi
Ders Etkinlikleri Hazırlama Seminer Çalışması
Ders Etkinlikleri Hazırlama sunu
DEZAVANTAJLI VE RİSKLİ ÇOCUKLAR
Mesleki Gelişim Eğitimi Programı
İKS Verilerinin Okul Gelişim Planına Yansıtılması-
okullar hayat olsun
Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi
mesleki gelişim eğitimi ve çalışmaları eğitim programı uygulama esasları

Proje hazırlama Teknikleri
proje ve proje yönetiminin temel kavramları             proje_1.ppt
proje geliştirmede sistem yaklaşımı                          proje_2.ppt
yazılım sistemleri.Yazılım geliştirme modelleri            proje_3.ppt
proje yönetimi                                                        proje_4.ppt
proje yöneticisi.Rolü ve sorumlulukları                      proje_5.ppt
insan kaynakları yönetimi                                        proje_6.ppt
proje yönetiminde programlama                               proje_7.ppt
proje ve girişim zamanlarının hesaplanması               proje_7.ppt
Yazılımın maliyetinin hesaplanması                            proje_8.ppt
Bütçe ve değer                                                        proje_9.ppt
Proje izlenimi ve Denetimi                                        proje_10.ppt
Kaynak Dağılımı                                                      proje_11.ppt

-Ders Etkinlikleri Hazırlama
-Özgün Materyal Geliştirme (Branşlara göre ihtiyaç duyulacak materyallerin öğretmenlerce geliştirilmesi yöntemleri)
-Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İyi Örneklerin Paylaşılması
-Eğitim Öğretimde Çevre İmkânlarının Kullanılması (Yapılan Örnek Uygulamaların Paylaşılması, Bu Uygulamaların Yapıldığı Okullarda Gözlem Yapılması)
-Değişen Okul Rolleri (Okulların Halka Açılması, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal-Kültürel Etkinlikler, Uygulama Örneklerinin Paylaşılması)

------------------------------------------------------------------------

2010-2011 eğitim öğretim yılı, yılsonu mesleki çalışmalar ile ilgili açıklama için tıklayınızOkulların kendi ihtiyaçlarının yanısıra güncel sorunlara da yer verilecektir. Bu bağlamda;
•Serbest etkinlik saati uygulamaları,
•İlköğretim Kurumları Standartları,
•Eğitime erişim ve devamın izlenmesi,
•Öğretim Sürecinin Geliştirilmesi ile Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
•Ölçme ve değerlendirme (proje ve performans görevleri),
•DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları,
•Öğrencilere yönelik yapılan rehberlik çalışmaları,
•Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik eğitim programları,
•İlköğretim mevzuatları (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, genelge ve duyurular vb),
•Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun incelenmesi,
-----------------------------------2010 2011 sene başı mesleki çalışma konuları… Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü öğretmenlerin 1 Eylül tarihinden derslerin başladığı tarihe kadar yapmaları gereken mesleki çalışmalarla ilgili yazı yayımladı.

Yayımlanan yazıda mesleki çalışmaların uygulanma esasları ve 2010-2011 eğitim öğretim yılı, sene başı mesleki çalışma konularına yer verildi.

Sene başı mesleki çalışma konuları haberin devamında verilmiştir.Mesleki Çalışmaların Planlanmasında Yer Alması Gereken Konu Başlıkları

Mesleki çalışmalar sırasında İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 98. maddesinde belirtilen konuların yanı sıra aşağıdaki konulara da yer verilecektir:
• Serbest Etkinlikler Dersi 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı uygulanacak haftalık Ders çizelgesi
Sınıf öğretmenleri tarafından “serbest etkinlikler” dersi için çeşitli etkinlik örneklerinin
hazırlanması ve zümre öğretmenler kurulu ile paylaşımı.
• İlköğretim Haftalık Ders Çizelgesi’ndeki Değişiklikler İNDİR
Ders saatleri azalan Türkçe, hayat bilgisi (1–3. sınıflar); fen ve teknoloji (4 ve 5. sınıflar); T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf); seçmeli yabancı dil, sanat ve spor etkinlikleri (6-8. sınıflar) dersleri ile ders saati artan beden eğitimi dersini okutacak öğretmenlerin 2010-2011 yılına ilişkin yıllık plan çalışmalarını hazırlarken derslerde ele alınacak kazanımlara ve etkinliklere ilişkin çalışmaları zümre öğretmenleriyle birlikte yapması.
• Okul-Veli İşbirliği İNDİR
Eğitimin kalitesini artırmak için velilerin okula ve öğrencilerin eğitimine daha çok ilgi
göstermesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması.
• Ölçme DeğerlendirmeİNDİR
Öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme ile özellikle performans görevi ve projelere yönelik mevcut mevzuatın incelenmesi ve örnek performans görevi veya proje yönergesi ile değerlendirme ölçeğinin öğretmenler tarafından hazırlanması.
• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
DynEd uygulamaları için bilgisayar ve İngilizce öğretmenlerinin işbirliği yaparak okuldaki bilgisayarlarda sistem kurulumunu tamamlaması ve öğrencilerin mevcut durumlarının incelenerek uygulamanın 2010-2011 yılında daha etkin bir şekilde yapılması için gerekli önlemlerin alınması.
• Araştırma Konuları
Tüm branş ve sınıf öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen konulardan biri veya birkaçının seçilerek araştırma yapılması ve araştırma sonuçlarının öğretmenler kurulunda paylaşılması.Aşağıda belirtilen öğretim yöntem ve tekniklerinin araştırılması ve uygulama planlarının oluşturulması
> Tartışma yöntemi
> Rol oynama ve yaratıcı drama
> Probleme dayalı öğrenme
> Proje tabanlı öğrenme
> Kavram haritası tekniği
> Zihin haritası tekniği
> Analoji yöntemi
> Örnek olay yöntemi
> Beyin fırtınası tekniği
> Altı düşünme şapkası
- Öğrenci tanıma tekniklerinin araştırılması,İNDİR

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Kılık Kıyafet Yönetmeliği

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Sunu
Dezavantajlı ve Risk Altındaki ÇocuklarSunu

Dezavantajlı Ve Riskli Çocuklar
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Materyal ve Etkinlik Hazırlama
Çoklu Zeka Kuramı Seminer
Aktif Öğrenme
Altı Uygulama Ayakkabısı
Altı Düşünme Şapkası Tekniği
Beyin Fırtınası Tekniği
Kavram Haritası Tekniği
Tartışma Yöntemi
Zihin Haritasi Yontemi
Rol Oynama ve Yaratıcı Drama
Örnek Olay Yöntemi
Altı Şapka Tekniği Sunu
Proje Tabanlı Öğrenme Sunu
Probleme Dayalı Öğrenme Tekniği
Analoji (Benzetim) Tekniği
Proje Performans Görevleri ve Ölçme Değerlendirme
Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Etkinlik Hazırlama
Toplam Kalite Yönetimi ve Okul Gelişim Modeli
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
Sosyal Kulüplerde Toplum Hizmeti Çalışmaları
Proje Performans Görevleri ve Dereceli Puanlama Anahtarı
Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi (OGES)

Tarihsel Resim Analizi Teknikleri

Yaratıcı Drama Sunu
İşbirlikçi Öğrenme Sunu

5.Sınıf Fen ve Teknoloji Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
5.Sınıf Matematik Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
5.Sınıf Sosyal Bilgiler Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
5.Sınıf Türkçe Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
4.Sınıf Fen ve Teknoloji Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
4.Sınıf Matematik Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
4.Sınıf Sosyal Bilgiler Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
4.Sınıf Türkçe Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
3.Sınıf Hayat Bilgisi Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
3.Sınıf Matematik Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
3.Sınıf Türkçe Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
2.Sınıf Hayat Bilgisi Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
2.Sınıf Matematik Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
2.Sınıf Türkçe Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
1.Sınıf Hayat Bilgisi Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
1.Sınıf Matematik Performans ve Proje Taslağı Örnekleri
1.Sınıf Türkçe Performans ve Proje Taslağı Örnekleri

1.Sınıf Müfredat Değerlendirme Raporu
3.Sınıf Müfredat Değerlendirme Raporu  

2009 – 2010 mesleki çalışmalar konuları

- Öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin incelenerek örnek bir uygulamanın hazırlanması, İNDİR

- Performans görevi ve projelere yönelik mevcut mevzuatın incelenmesi ve örnek performans görevi veya proje yönergesi ile değerlendirme ölçeğinin hazırlanması,İNDİR

- Aşağıda belirtilen öğretim yöntem ve tekniklerinin araştırılması ve uygulama planlarının oluşturulması
> Tartışma yöntemi
> Rol oynama ve yaratıcı drama
> Probleme dayalı öğrenme
> Proje tabanlı öğrenme
> Kavram haritası tekniği
> Zihin haritası tekniği
> Analoji yöntemi
> Örnek olay yöntemi
> Beyin fırtınası tekniği
> Altı düşünme şapkası
- Öğrenci tanıma tekniklerinin araştırılması,İNDİR

-Öğrenci tanıma tekniklerinin araştırılması,İNDİR

 -Özel eğitime gereksinimi olan çocuklarda yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması,İNDİR

- İletişim becerilerinin araştırılması,İNDİR

- Dezavantajlı ve risk altındaki çocuklar kimlerdir? Bu çocuklar nasıl tespit edilir? Bu çocuklar ve ailelerine yönelik yapılması gereken çalışmalar nelerdir? konularının araştırılması İNDİR

 

 

  Sponsorlu Bağlantılar

     

 

 

 

 


ŞUBE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAKLARI

SINIF DOSYALARI

TOPLANTI TUTANAKLARI

 

VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI

 

 

PROJE VE PERFORMANS ÖDEVİ

 

YAZILI SORULARI

 

Çizgi Çalışmaları,Çalışma Yaprakları, Alıştıma Sayfaları,Ev Ödevleri

 

 

 

ilkokuma

   SİTEDE ARAMA

 ilkokuma.comİlköğretim Yönetmelik

 ilkokuma.comİl Milli Eğitim Müdürlükleri

 ilkokuma.comDünyanın Uydu görüntüsü Haritası

 ilkokuma.comMEB Duyurular

  ilkokuma.comYöneltmelik/Mevzuat

  ilkokuma.comMüfredat

Sponsorlu Bağlantılar

 

 

ilkokuma.comİlköğretim Haftası

ilkokuma.comGaziler Günü

ilkokuma.comHayvanları Koruma Günü

ilkokuma.comAhilik Kültürü Haftası

ilkokuma.comBirleşmiş Milletler Günü

ilkokuma.comCumhuriyet Bayramı

ilkokuma.comKızılay Haftası

ilkokuma.comLösemili Çocuklar Haftası

ilkokuma.comAtatürk Haftası

ilkokuma.comAfet Eğitimi Hazırlık Günü

ilkokuma.comDünya Felsefe Günü

ilkokuma.comÖğretmenler Günü

ilkokuma.comDünya AIDS Günü

ilkokuma.comİnsan Hak. ve Dem. Haftası

ilkokuma.comTürk Malları Haftası

ilkokuma.comEnerji Tasarrufu Haftası

ilkokuma.comSivil Savunma Günü

ilkokuma.comYeşilay Haftası

ilkokuma.comGirişimcilik Haftası

ilkokuma.comBilim ve Teknoloji Haftası

ilkokuma.comİstiklal Marşı'nın Kabulü

ilkokuma.comTüketiciyi Koruma Haftası

ilkokuma.comÇanakkale Ş. Anma Günü

ilkokuma.comTürk Dünyası Haftası

ilkokuma.comOrman Haftası

ilkokuma.comDünya Tiyatrolar Günü

ilkokuma.comŞehitler Haftası

ilkokuma.comTurizm Haftası

ilkokuma.com23 Nisan Çocuk Bayramı

ilkokuma.comKütüphaneler Haftası

ilkokuma.comTrafik ve İlk Yardım Haftası

ilkokuma.comBilişim Haftası

ilkokuma.comKütüphaneler Haftası

ilkokuma.comAnneler Günü

ilkokuma.comVakıflar Haftası
ilkokuma.comEngelliler Haftası
ilkokuma.comHava Şehitleri Anma Günü
ilkokuma.comMüzeler Haftası
ilkokuma.com19 Mayıs Spor Bayramı
ilkokuma.comÇevre Koruma Günü

ilkokuma.comAtatürk'ün Ankara'ya Gelişi

ilkokuma.comGazeteler
ilkokuma.comYol Durumu
ilkokuma.comHava Durumu
ilkokuma.comİllerarası Yol Mesafesi
ilkokuma.comYemek Tarifleri
ilkokuma.comEmekli Maaş Hesabı
ilkokuma.comTC Kimlik No
ilkokuma.comVergi Kimlik No
ilkokuma.comMotorlu Taşıt Vergi No
ilkokuma.comHastaneler
ilkokuma.comEczaneler
ilkokuma.comMizah
ilkokuma.comAnsiklopedi Wikipedia
 
     

 

ilkokuma.comADIM ADIM TÜRKİYE

ilkokuma.comMADDE VE ISI

 

 

 


 

 

ilkokuma

 

ilkokuma
 
       
       

XPN
 
 

ZeD 2012